İngiliz Edebiyatı ve Kültür Çalışmaları Yüksek Lisans Programı'na Öğrenci Alımı

İngiliz Edebiyatı ve Kültür Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, İngiliz Edebiyatının yanısıra Amerikan Edebiyatı, Kültür Çalışmaları, Dilbilim, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık, Felsefe, İletişim ve Medya Çalışmaları, Tarih, Sanat Tarihi, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi çeşitli alanlar ve disiplinlerden öğrenci kabul eder.
Bu program, farklı düşüncelere açık ve öğrenmeye istekli öğrencilere edebiyat kadar kültürel ve sosyal konularda da kılavuzluk etmek ve öğrencilerin yorum, tartışma ve eleştirel düşünme yetilerini geliştirmek üzere özel biçimde tasarlanmıştır.
Disiplinlerarası ve uluslararası yaklaşımları olan edebiyat ve kültür çalışmaları, yorumu etkileyen ve biçimlendiren kavram ve yöntemlerin incelenmesi kadar, edebi ve kültürel metinlere ve ürünlere odaklanır. Bu yaklaşım bölümün genel eğitim amacını da yansıtmaktadır. Amaç yalnızca var olan bilgiyi aktarmak değil, edebi ve kültürel kavram ve yöntemlerin yeni bilgi biçimleri ve anlayış tarzları geliştirerek nasıl üretildikleri ve kullanıldıklarını sorgulamaktır.
Bu nedenle yüksek lisans programı çeşitli kuramsal, felsefi, kültürel ve disiplinlerarası unsurla birlikte edebiyata odaklanır. Eleştirel çerçeve sürekli geliştiği ve değiştiği için kavram ve yöntemler de sürekli değişmektedir. Sunulan dersler bölümün araştırma alanlarını yansıttığı için programın ilgi alanı geniş olduğu kadar derindir de. Dersler eleştirel düşünme ve incelemedeki en çağdaş ve disiplinlerarası yaklaşımlarla bağlantılı olarak başlıca ondokuzuncu, yirminci ve yirmibirinci yüzyılların edebi, kültürel ve kuramsal çalışmalarına odaklanır.

Başvuru tarihleri 19 Aralık 2016- 6 Ocak 2017. Detaylar için http://sbe.cankaya.edu.tr/